Google+ Followers

Wednesday, April 1, 2015

Siapakah Para Sahabat Al Quran ?

Pengajian Rutin Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al Ukhuwwan, Permata Sukodono Sidoarjo 29 Maret 2015

Tema : mencintai Al Quran

AL Quran adalah bagian dari hidup umat muslim tak peduli dari suku bangsa apa dia berasal. Mengapa Al Quran harus selalu dicintai dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ? Sebab :

1. Hidup bersama Al Quran merupakan jaminan kebahagiaan dunia dan akherat
    Bisa dibaca AT Thoha ayat 124 - 126

124. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”

125. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?"

126. Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan”


2. Fadhilah Al Quran sangat luar biasa

fadhilah Al Quran antara lain :
- setiap huruf yang dibaca dari Al Quran membawa satu kebaikan. 
Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al Qur’an) maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatgandakan dengan sepuluh (pahala). Aku tidak mengatakan ” الم “Alif Laam Mim adalah satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf” (HR. Tirmidzi)
- Al Quran adalah pembawa rahmat
Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah Allah (masjid) mereka membaca kitabullah dan saling belajar diantara mereka, kecuali Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, mereka diliputi rahmat, dinaungi malaikat dan Allah menye butnyebut mereka pada (malaikat) yang didekatNya” (HR. Muslim)
- Al Quran adalah pembawa syafaat di hari kiamat
“Bacalah Al Qur’an karena sesungguhnya Al Qur’an itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafa’at bagi yang membacanya” (HR. Muslim)

Maka jadilah sahabat Al Quran, siapa sajakah mereka ?
a. orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al Quran dan hanya berharap ridho Allah, bukan agar dipuji sebagai Qori/Qoriah, pembaca Al Quran dengan suara paling merdu sedunia.
b. mereka yang rajin membaca Al Quran
c. mereka yang senantiasa mengkaji dan mempelajari isi Al Quran
d. mereka yang senantiasa mengamalkan isi Al Quran
e. mereka yang berusaha menghafalkan AL Quran

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri" (QS. Fathir : 29-30)


No comments:

Post a Comment